Загальні відомості

Прізвище, ім’я, по батькові
Кириленко Наталія Сергіївна

 Освіта

Освіта
вища

Який навчальний заклад закінчено
НТУУ «КПІ»

Спеціальність за дипломом
Конструювання і технологія радіоелектронних засобів

Кваліфікація за дипломом
Радіоінженер-конструктор-технолог

 Місце роботи

Навчальний зкалад
ЦНТТМ "Сфера"
м.Київ, пр. Героїв Сталінграду, 18
http://sfera.org.ua

Посада
Керівник гуртка-методист
Гурток: Основи інформатики, програмування

 Тема роботи

Проблема, над якою працює навчальний заклад
2012 – 2013 н.р. Оновлення змісту навчально-виховного процесу на основі впровадження у педагогічну практику технологій виховання та соціалізації особистості, формування соціальної компетентності вихованців закладу

Проблема, над якою працює керівник гуртка
  • 2006-2013 н.рр. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі.
  • 2013-2018 н.рр. Використання елементів інноваційних технологій в процесі вивчення основ інформаційних технологій.