Модернізація системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації

опубліковано 31 трав. 2014 р., 06:52 ІТ Сфера
Педагогічна освіта має стати найбільш модерною освітою. Вона покликана випереджати час, проектувати майбутнє, застосовувати найсучасніші педагогічні технології.

Сучасна педагогічна освіта має бути спрямована на нову роль учителя в інформаційному суспільстві. Вчитель уже не може бути виключно передавачем масиву знань, а повинен стати лідером, який надихає до пізнання, вчить шукати інформацію, класифікувати її, критично аналізувати. Учитель має бути здатним творити систему цінностей учнів, утверджувати ці цінності власним прикладом.

На жаль, сьогодні випускники наших університетів — молоді вчителі — самі практично не володіють тими компетентностями, які мають сформувати в учня.

Особливістю професії вчителя є те, що впродовж усієї своєї кар'єри він повинен безперервно розвиватися та вдосконалюватися. Необхідною передумовою професійного зростання є взаємна підтримка вчителів та обмін професійним досвідом. Школа в цілому має стати професійною спільнотою, яка навчається.

Проте чинна система підвищення кваліфікації значною мірою перетворилася на формальність, яка дозволяє пройти чергову атестацію, а не спрямована на справжній професійний розвиток.

Підвищенням кваліфікації вчителів займаються обласні інститути післядипломної освіти. Вчителі зобов'язані там проходити курси підвищення кваліфікації. У них практично немає вибору — де й чого саме навчатися. З іншого боку, інститути післядипломної освіти не мають особливої мотивації до розширення пропозиції курсів та підвищенні їх якості, бо фінансування від цього не залежить, а визначений учительський контингент обов'язково до них прийде.

Необхідно дати вчителю вибір — де і які курси проходити. Так зробила Польща. Наші західні сусіди демонополізували ринок післядипломної освіти. Там кошти на професійну підготовку вчителів виділяються школам, а вчитель сам вирішує, які курси в якій установі прослухати. Це привело до конкуренції між закладами підвищення кваліфікації, а отже до зростання багатоманітності та якості курсів. Держава надає ліцензії й акредитує такі заклади.

Джерело: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=8458F710603DFE1E59996810F17EA51F?art_id=57244&cat_id=44731


Comments