Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. 2014 р.

ПРОГРАМИ 
з позашкільної освіти 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.
  

  Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2. – 207 с.

У  збірнику  представлено  програми  з  науково-технічного  напряму позашкільної  освіти  початково-технічного,  спортивно-технічного,  та художньо-технічного профілів навчання. 
Видання  розраховано  на  педагогічних  працівників  позашкільних  і загальноосвітніх  навчальних  закладів,  спеціалістів,  які  займаються питаннями позашкільної освіти.


ЗМІСТ
Випуск 2  

ВСТУП  ........................................................................................................................... 4
 
ПРЕДМЕТНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ  ................................................................ 6
Навчальна програма юних конструкторів приладів
радіоелектроніки………………………………………………………...  6
Навчальна програма «Юні оператори аматорської служби
радіозв’язку»  ............................................................................................................... 29
Навчальна програма  «Юні винахідникі»  ................................................................... 45
Навчальна програма з історико-технічного стендового моделювання  ................... 53
Навчальна програма з радіоелектронного конструювання....................................... 79
Навчальна програма з космічного макетування та моделювання  ............................ 97
Навчальна програма з конструювання транспортної техніки  .................................. 117
  
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ........................................................ 130
Навчальна програма  юних користувачів персонального комп’ютера ................... 130
Навчальна програма з основ комп’ютерних технологій  ........................................... 141
Навчальна програма з основ візуального програмування ........................................ 152
Навчальна програма з основ комп’ютерної графіки ................................................. 159
Навчальна програма з дитячої анімації  ....................................................................... 165
Навчальна програма з художньої комп’ютерної анімації  ......................................... 182
Навчальна програма з інформатики та обчислювальної техніки  ............................. 196Ċ
ІТ Сфера,
20 жовт. 2015 р., 12:21
Comments