Поточний навчальний рік

Розрахунок годин для виконання методичної роботи у поточному навчальному році проводиться на основі педнавантаження. 

Наприклад, якщо педнавантаження керівника гуртка складає 6 годин на тиждень, то розрахунок буде таким:
  • кількість робочих днів на тиждень: 2;
  • кількість робочих днів на місяць: у середньому 8 занять;
  • кількість уроків на день: 3 по 45 хвилин;
  • кількість оплачуваних академічних годин на день: 3 по 60 хвилин;
  • кількість оплачуваних академічних годин поза уроками на день: 3 по 15 хвилин = 45 хвилин;
  • кількість ак. годин поза уроками на місяць: 8 днів по 45 хвилин = 6 годин
Таким чином, у плані викладача на виконання методичної роботи повинно бути закладено 6 годин на місяць.